Zeekapen

Klikken/draaien naar links, rechts, boven en beneden.

Zeekapen dienden voor de navigatie op zee. Schepen konden zo hun positie bepalen en aan de vorm van de kaap was te zien waar deze zich bevond: op een eiland of op een zandplaat. Vaak waren ze ook voorzien van een reddingshuisje, want de scheepvaartroutes liepen vaak langs de kust.